openbaar speciaal onderwijs
   voor langdurig zieke kinderen

Chronisch ziek en toch naar school?

Dát kan op de Haarlemse Albert Schweitzerschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

PLEZIER contact met je vriendjes en vriendinnetjes

ONDERWIJS aangepast aan jouw mogelijkheden

ZORG fulltime verpleegkundige aanwezig t.b.v. medisch handelingen

RUST uitgaande van jouw energie

Speciaal Onderwijs aan Langdurig Zieke Kinderen
voor kinderen uit de hele regio

023 - 52 53 050

Meer

Onderwijs

Wij houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk gelijke tred met het reguliere basisonderwijs. Daarbij is er uiteraard bijzondere aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. Onze aanpak is steeds meer gericht op zelfstandig werken.

Leerlingen worden zoveel mogelijk ingedeeld op grond van ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsmogelijkheden. Wanneer er ingrijpende problemen zijn of wanneer een kind leerproblemen heeft, wordt een aangepast programma opgesteld.

Meer

Zorg

Wij hebben een samenhangend systeem van aanvullende zorg voor kinderen met een medisch probleem. De intern begeleider en sociaal verpleegkundige stemmen met de leerkracht en de klassenassistent de aanpak van elk kind af. Dit kan leiden tot een aangepast onderwijsprogramma afgestemd op de fysieke draagkracht van het kind. Rustmogelijkheden en aanvullende medische zorg of bijzondere voorzieningen behoren tot de mogelijkheden.

Meer

Schooltijden

Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein

Maandag 08.45 - 15.15 uur
Dinsdag 08.45 - 15.15 uur
Woensdag 08.45 - 12.30 uur
Donderdag 08.45 - 15.15 uur
Vrijdag 08.45 - 15.15 uur

Meer

Nieuws

Kunstroute

31 mei 2016, 21.40 uur

Krantenartikel over de kunstroute, de afsluiting van het project Bouwparels, op 13 juli. Klik hier voor het artikel

16 mei 2016, 21.32 uur

Onze beide scholen gaan officieel per 1 augustus fuseren en heten dan samen De Parel. Rond de fusie en het afscheid nemen van beide scholen, is een...lees verder

Agenda

Meer